Koordynator pomocy humanitarnej:
        +48 691-41-41-59
Szukaj na stronie:

2016/10/14

Europejski kierunek Ukrainy

Ostatnimi czasy Ukraina podjęła szereg kroków w kierunku podpisania układu o stowarzyszeniu z Unia Europejską. Jest nadzieja, że przed szczytem w Wilnie wszystkie przeszkody, które stoją na drodze do podpisania dokumentu, zostaną wyeliminowane.

Władza Państwa deklaruje europejski kierunek dalszego rozwoju Ukrainy. Coraz więcej obywateli Ukrainy jest świadoma konieczności tego naturalnego wyboru - przyłączenia się do Wspólnoty Europejskiej, przecież Ukraina jako centrum Europy zawsze była europejskim państwem. Jednak ostatnie lata były ciężkie. Miało miejsce  przeciwdziałanie pewnych sił w środku Państwa. Gwałtownie wzrósł nacisk na Ukrainę ze strony państw Unii Celnej. W tej sytuacji Ukraina nie została sama. Otrzymała wsparcie ze strony Parlamentu Europejskiego, rządu i deputowanych państw członków UE. Jednym z głównych promotorów Ukrainy jest Polska.

Widzimy aktywne działania prezydenta i rządu RP, wielu członków Sejmu i Senatu, posłów do Parlamentu Europejskiego , czołowych polityków i osób publicznych, za co im bardzo dziękujemy.

Warto zauważyć, że polityka tworzy się nie tylko w biurach rządu. Twórcą polityki wzajemnych relacji jest każdy z nas. Dlatego wzywamy wszystkich, komu nie są obojętne losy Ukrainy zwracać się do swoich przyjaciół, znajomych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i partii politycznych w różnych krajach świata z prośbą o wsparcie Ukrainy na drodze do integracji z Europą.

Jednocześnie uświadamiajmy obywateli Ukrainy, że podpisanie układu o stowarzyszeniu z UE nie jest celem samym w sobie, to jedynie wstępny etap niełatwej drogi do wspólnej europejskiej przyszłości.

zdjęcie: Сегодня.ua
Zapisz się do newslettera
 
Mapa strony | TPU Wiki | Administator