Koordynator pomocy humanitarnej:
        +48 691-41-41-59
Szukaj na stronie:

Dane adresowe TPU

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy
ul. Chełmska 21/19
00-724 Warszawa;

e-mail: sekretariat@tpu.org.pl

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr 0000190607;
Regon: 015732786,
NIP: 525-23-02-766

Konto: Bank BZWBK S.A., 12 Oddział w Warszawie,
nr 35 1090 1870 0000 0001 1582 5923

Formularz kontaktowy

 
Zapisz się do newslettera
 
Mapa strony | TPU Wiki | Administator