Janukowycz z wizytą u Komorowskiego. Rozmawiali o Tymoszenko?