Mieszkańcy wsi Toszkiwka w obwodzie Ługańskim otrzymali nasze dary!