Nowy projekt dla dzieci potrzebujących specjalistycznego leczenia i rehabilitacji