Kolejny transport humanitarny dotarł do osób potrzebujących.