TPU pomaga organizować pomoc walczącym ukraińskim żołnierzom